Kuda sam to pošao

Kuda sam to pošao

kad sam bio mlad

sve sam prošao

i ne znam gde ću sad

Tražio sam svoj put

svi putevi su bili moji

a onda sam shvatio

da izlaz ne postoji

Kuda sam to pošao

kad sam bio mlad

sve sam prošao

i ne znam gde ću sad

Gledao sam ispred sebe

tamo gde je život lep

očima punim nade

i od nade bio slep

ref.

Jer nema više sna

kad se puno zna

isto izgleda

sa vrha ili dna